Diyanet’ten faizle uğraş zaferi: Promosyon ihalesine faizsiz finans kuruşları katılabilecek

Danıştay 13. Dairesi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın müracaatıyla maaş promosyon ihalelerine yalnızca faizsiz kurumların iştiraki ile ilgili değerli bir karara imza attı. Diyanet İşleri Başkanlığı, evvelki maaş promasyon muahedesinin müddetinin sonuçlanması üzerine bu sene 21 Mart tarihinde kapalı zarf yordamı formülü ile yeni bir ihaleye çıktı. Gerçekleştirilen ihaleye ise yalnızca faizsiz finans kurumları davet edildi. İhaleye davet edilen 6 adet iştirak bankasından dördü teklif verdi. Fakat 18 Mart tarihinde gerçekleştirilen ihale Türkiye Diyanet Vakıf-Sen tarafından yargıya taşındı.

DANIŞTAY KARARI BOZDU

Sürecin yargıya taşınmasına münasebet olarak ise ihalede rekabet kurallarının oluşmadığı gösterildi. Birinci derece mahkemesi ihalenin feshine hükmetti, fakat Diyanet İşleri Başkanlığı kararı Danıştay’a götürdü. Danıştay 13. Dairesi inceleme sonucunda Ankara 4. Yönetim Mahkemesi’nin kararını oy birliğiyle bozdu. Danıştay, rekabet kurallarının sağlandığı belirtilerek, ihalenin iptali kararının reddine hükmetti.

REKABET SAĞLANDI

Danıştay’ın kararında ihale kurulunun tarzına uygun oluşturulduğu, ihaleye davet edilen 6 bankadan 4’ünün teklif verdiği, bu hâliyle rekabetin sağlandığı dikkat çekildi. Kararda, gerçekleştirilen ihale sonucunda alınan dava konusu ihale kurulu kararında hukuka karşıtlık bulunmadığı sonucuna varıldığı belirtildi. Danıştay’ın ilgili kararı özetle şöyle:

“Davalı yönetim tarafından metoduna uygun olarak ihale kurulunun oluşturulduğu, ihaleye davet edilen 6 bankadan 4’ünün ihaleye teklif verdiği, bu hâliyle ihalede rekabetin sağlandığı, 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi’ne uygun olarak istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle, en avantajlı teklif sahiplerinin belirlenmesi sonucunda ihalenin sonuçlandırıldığı, komitenin takdir yetkisini kamu faydası ve hizmet gereklerine uygun kullanmadığına ait rastgele bir tespit de bulunmadığı görülmektedir. Bu durumda, davalı yönetimin üst yöneticisi olan Lider Yardımcısı oluru ile ve ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturulan komite tarafından, evvelden belirlenen ve duyurulan tarihte kâfi iştirak sağlanarak gerçekleştirilen ihale sonucunda alınan dava konusu ihale kurulu kararında hukuka karşıtlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Yorum yapın